Hvad er NOX Care?


Vi har i NOX Network valgt at arbejde med forretningsdreven ansvarlighed. Med NOX Care synliggør vi de udvalgte områder, som vi mener er af stor betydning for vores ønske om at udvise forretningsdreven ansvarlighed. Med forretningsdrevet samfundsansvar integreres samfundsansvar i vores forretningsstrategi, og er med til at forbedre vores konkurrenceevne og indtjening samtidig med, at vi påvirker den branche, som vi er en del af.

I NOX Care vil der være områder, som vi allerede har implementeret. Der vil også være områder, hvor vi har ambitioner om at blive endnu bedre.

NOX Care indeholder elementer der fokuserer på elementer i den enkelte medlemsvirksomhed, men også forhold som NOX Network arbejder med på vegne af alle medlemsvirksomhederne.

NOX Care er under konstant udvikling, og vil derfor løbende undergå forandringer og forbedringer.
NOX Network ApS  |   Friis Hansens Vej 5  |   7100  Vejle  |   7586 3750   |   ngyldenberg@noxnetwork.dk