Kvalitetskrav til medlemsvirksomhederne


I NOX Network er det en selvfølge, at:

* Vi har alkoholbevilling
* Vi bestemmer over vores egen virksomhed
* Vi ”låner” ikke vores bevilling ud til promotorer og lign.
* Vores bestyrere er godkendt, og vores dørmænd er autoriserede
* Vi samarbejder med myndighederne
* Vi overholder gældende lovgivning
* Vi er proaktive og på forkant med ny lovgivning
* Vi betaler vores leverandører til tiden
* Vi kompetenceudvikler vores små 1.000 medarbejdere
* Vores medarbejdere har højere anciennitet end sædvanligt i branchen
* Vores medarbejdere er grundigt informeret om vores politikker
* Vi har fokus på sikkerhed
* Vi har glade smileys, der er offentliggjort i henhold til gældende lovgivning
* Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og god trivsel
* Vi har interne kontrolprocedurer, der hindrer svind og snyd
* Vi baserer vores omsætning på oplevelser og ikke rabatter
* Vi sikrer de bedste rammer for samarbejde og vidensdeling
* Vi sikrer, at alle medarbejdere får den hjælp, støtte og viden, der er nødvendig for at løse deres arbejdsopgaver bedst muligt
NOX Network ApS  |   Friis Hansens Vej 5  |   7100  Vejle  |   7586 3750   |   ngyldenberg@noxnetwork.dk