Løn og ansættelsesforhold


Medlemsvirksomhederne i NOX Network overholder de danske regler om løn og ansættelsesforhold. Det betyder bl.a., at medlemsvirksomhedernes medarbejdere får en ansættelseskontrakt, en rimelig løn, og har ret til ferie og kompetenceudvikling.
NOX Network ApS  |   Friis Hansens Vej 5  |   7100  Vejle  |   7586 3750   |   ngyldenberg@noxnetwork.dk