Myndighedskontakt


Vi ved, hvor vigtigt det er at have en tæt dialog med myndigheder, der som en del af deres arbejdsområde har til formål at kontrollere vores virksomheder.

For at sikre, at der er opdaterede input til dialog med politiet og bevillingsmyndigheden, samler vi viden på alle niveauer i virksomheden.

Ordensmæssige forhold:

Vores medarbejdere har en bevidsthed om, at der sker en afrapportering om de episoder og observationer, der har fundet sted i form af optræk til uro, personer man mener handler med stoffer, særlige grupperinger og lign.  

Den eller de ansvarlige bestyrer(e) skal koordinere, hvem der kontakter politiet, således at der sker en systematisk rapportering til bevillingspolitiet/ordenspolitiet efter hver åbning.

Der skal oplyses om, hvorledes man rent ordensmæssigt mener, ugen/weekenden er gået, herunder hvilke observationer man har gjort sig i forhold til det rent ordensmæssige.

Man skal bede politiet oplyse, om de har observeret noget særligt i løbet af ugen/weekenden, som man kan tage fat på.

Før ugen/weekenden kan den vagthavende kontaktes for at oplyse om de arrangementer, der vil blive gennemført, hvem der er kontaktperson/ansvarlig i virksomheden.

Alkoholbevilling:

Det skal sikres, at indehaveren af alkoholbevillingen jævnligt kontakter bevillingsmyndigheden for at høre, om alt går, som det skal.

Et halvt år før udløb af alkoholbevillingen bør der tages et møde med bevillingsmyndigheden (politi og/eller kommune) for at høre, om der er nogle kritiske punkter i forbindelse med en fornyelse.

Det bør afdækkes, om der kan forventes indført nye vilkår, kortere bevillingsperiode, særlige ønsker til fornyelsen m.v.

Åbningstilladelse:

Det bør afdækkes, hvor lang tid åbningstilladelsen løber. Et halvt år før udløb af åbningstilladelsen bør der tages et møde med bevillingsmyndigheden (politi og/eller kommune) for at høre, om der er nogle kritiske punkter i forbindelse med en fornyelse.

Det bør afdækkes, om der kan forventes indført nye vilkår, særlige ønsker til fornyelsen m.v.
NOX Network ApS  |   Friis Hansens Vej 5  |   7100  Vejle  |   7586 3750   |   ngyldenberg@noxnetwork.dk