Udskænkningspolitik


Vores mission er, at voksne mennesker mødes og underholdes i glade og trygge rammer.
Det er vigtigt, at vi og vores medarbejdere signalerer klare holdninger til udskænkning over for vores gæster.

Vi og vores medarbejdere kender til restaurationslovens regler i forbindelse med servering af alkohol. Herunder:

* At det er forbudt at udskænke til unge under 18 år
* At det er forbudt at udskænke til gæster, som kan blive til fare eller ulempe for sig selv og andre
* At overtrædelse kan medføre, at bevillingen ikke bliver fornyet eller bliver frataget
* At der ikke må serveres alkohol i lukketiden
* At der skal skiltes med, at der ikke serveres alkohol til unge under 18 år

Vi og vores medarbejdere er også bevidste om effekten af alkohol, herunder at der er forskel på alkoholprocenten i de produkter, vi serverer.

Vi og vores medarbejdere er bevidste om, at der er officielle anbefalinger for, hvor meget alkohol der kan indtages.

Vi har en holdning til udskænkning af alkohol:

* Service er vores mission – servering af alkohol er bare et element
* Ingen vil servere alkohol til personer under 18 år
* Vi vil tjekke id-kort i tilfælde af, at vi er i tvivl
* Vi skaber en adfærd, der fremmer ansvarlig indtagelse af alkohol
* Vi orienterer den ansvarlige, hvis vi konstaterer, at en gæst er påvirket, således at vedkommende er til ulempe eller fare for sig selv eller andre
* Vi vil søge at hindre gæster i at køre i spirituspåvirket tilstand
* Vi udmåler mængden af alkohol i vores drinks
* Vi sørger for, at det at servere alkohol ikke bare bliver en rutine, men at vi bliver ved med at udvise ansvarlighed
* Vi accepterer ikke uansvarlige drikkelege
* Vi opfordrer ikke til umådeholdent drikkeri med køb af større mængder alkohol på én gang
* Vi deltager som aktive samarbejdspartnere i kampagner fra Sundhedsstyrelsen, GODA og lign.
* Vi har særlige kontrolforanstaltninger i forbindelse med 16-års fester

Vi har en professionel og respektfuld adgang til personer, som ikke bør få yderligere udskænkning af alkohol:

* Vi forholder os rolige og afdæmpede
* Vi benytter os af early warning-redskaber
* Servering af føde eller alternative drikkevarer
* Vi er tilbageholdende med serveringen af koffeinholdige produkter, for vi ved, at tid er den eneste faktor, der hjælper for at neutralisere alkohol
* Vi har mulighed for at arrangere sikker transport hjem for vore gæster
* Vi bruger sætninger som:
* ”Min bestyrer har forbudt mig at servere flere drinks til dig”
* ”Du har nået det maksimum af drinks, jeg må servere for dig – skal jeg kalde på bestyreren for at bede om tilladelse til at servere yderligere for dig?”
* Gæsten kan så blive kaldt til et andet lokale, hvor man diskret kan oplyse om, at der ikke vil blive serveret mere alkohol
NOX Network ApS  |   Friis Hansens Vej 5  |   7100  Vejle  |   7586 3750   |   ngyldenberg@noxnetwork.dk