Rusmiddelpolitik


Vores mission er, at voksne mennesker mødes og underholdes i glade og trygge rammer.

Vi forholder os til ruskulturen blandt unge, samtidig med at vi arbejder for at skabe adfærds- og holdningsændringer hos de unge i et samarbejde mellem restauratører, politi og unge.

Vi ønsker at markere en klar profil mod stoffer og formulere klare regler for både gæster og medarbejdere.

Vores medarbejdere deltager i møder arrangeret af politi eller andre for at sikre en koordineret indsats. Vi og vores medarbejdere:

* Kender de mest almindelige stoffer og symptomer
* Kender forretningens rusmiddelpolitik til punkt og prikke
* Holder øje med gæster, der opfører sig anderledes og har en særlig aktivitet
* Melder mistanke om indtagelse af og handel med stoffer til politiet
* Visiterer personer, der mistænkes for besiddelse af stoffer
* Er i dialog med det lokale SSP om de observationer, der er foretaget
* Sikrer, at der er adgang til rolige områder i forretningen og adgang til drikkevand
* Har fast opsyn ved toiletterne
NOX Network ApS  |   Friis Hansens Vej 5  |   7100  Vejle  |   7586 3750   |   ngyldenberg@noxnetwork.dk