Politik for afholdelse af +16 fester


Vi ved, at vi har et stort ansvar, hvis vi holder fester, hvor unge mellem 16 og 18 år kan deltage. Mange steder finder sådanne arrangementer sted i fuld overensstemmelse med politiet og andre myndigheder.

Vi ved, at vi ikke må servere for gæster under 18 år. Derfor har vi nogle helt særlige foranstaltninger til sådanne arrangementer:

* Vi orienterer politiet om, at vi afholder arrangementet
* Alle gæster skal være over 16 år
* Alle gæster skal forevise legitimation med billede (id-kort) ved indgangen
* Vi adskiller gæster over og under 18 år. De adskilles enten fysisk ved, at der oprettes særlige områder for personer under 18 år, eller ved mærkning i form af armbånd eller lign.
* I tilfælde af mærkning sker det med forskellige typer hver gang, således at omgåelse bliver vanskeliggjort
* Vi sørger for, at det område, hvor gæster under 18 år har adgang, er af sådan en størrelse, at vi har det fulde overblik over området
* Vi indsætter ekstra medarbejdere og  vagter på arbejde på aftenen, der sørger for, at drikkevarerne ikke overdrages gæsterne imellem
* Gæster, der prøver at omgå reglerne, bortvises fra stedet uden advarsel
NOX Network ApS  |   Friis Hansens Vej 5  |   7100  Vejle  |   7586 3750   |   ngyldenberg@noxnetwork.dk