Arbejdsmiljø


Medlemsvirksomhederne i NOX Network har fokus på sunde og sikre arbejdsforhold. Det betyder bl.a., at medlemsvirksomhedens indretning og arbejdsprocesser er tilrettelagt, så arbejdet ikke medfører en forringelse af medarbejdernes fysiske eller psykiske tilstand. Kravet om sunde og sikre arbejdsforhold er tæt knyttet til virksomhedens arbejde for at undgå ulykker.

Medlemsvirksomhederne i NOX Network opfylder lovgivningsmæssige krav om arbejdsforhold - herunder ulykker - ved at overholde de danske arbejdsmiljøregler.
NOX Network ApS  |   Friis Hansens Vej 5  |   7100  Vejle  |   7586 3750   |   ngyldenberg@noxnetwork.dk