Adfærdspolitik


Vores mission er, at voksne mennesker mødes og underholdes i glade og trygge rammer. Derfor har vi valgt at have adgangskontrol i de situationer, hvor der er mange gæster.

Adgangskontrollen har ud over et servicemæssigt formål også et sikkerhedsmæssigt aspekt. Vi vil sikre, at det kun er gæster, der ønsker at medvirke til den gode fest, vi lukker ind.

Vi vil sikre den gode oplevelse for alle. Vi forventer derfor, at vores gæster:

* Er glade og har en positiv attitude
* Respekterer andre gæster og vores medarbejdere
* Bidrager til og deltager i den gode fest
* Følger medarbejdernes anvisninger
* Overholder vores aldersgrænser
* Fremviser billedlegitimation på forlangende

Vi accepterer ikke:

* Nogen former for ballade eller uorden på eller omkring virksomheden
* Gæster, der med påklædning, adfærd eller andet signalerer uacceptabel, generende, uanstændig, voldelig eller truende adfærd
* Medbragte knive, våben eller lign.
* Besiddelse af, indtagelse af eller handel med ulovlige stoffer

Vi politianmelder alle lovovertrædelser, herunder:

* Besiddelse af, indtagelse af og handel med stoffer
* Besiddelse af knive, våben og lign.
* Voldelig eller truende adfærd

Vi afviser uønskede gæster, det vil sige gæster:

* Som med påklædning, adfærd eller andet signalerer uacceptabel, generende, uanstændig, voldelig eller truende adfærd
* Som medbringer knive, våben eller lign.
* Som er i besiddelse af ulovlige stoffer

Virksomheden er videoovervåget i forhal, indgangsparti, bar m.v. hvor det er påkrævet af hensyn til vores medarbejdere og vores gæsters sikkerhed.
NOX Network ApS  |   Friis Hansens Vej 5  |   7100  Vejle  |   7586 3750   |   ngyldenberg@noxnetwork.dk